Reanimatieonderwijs Noordwest-Fryslân

Tarieven


Beginnerscursus reanimeren €37,50
Cursus kinderreanimatie PBLS €25,-
Jaarlijkse opfris- en vervolgtraining basale reanimatie €25,00
Jaarlijkse herhaling PBLS €15,-
Jaarlijkse herhaling BLS + AED en PBLS €35,-

Voor besloten groepen van 12 personen hanteren wij een speciaal tarief. Informeer hiernaar bij één van de instructeurs of reageer via het contactformulier.

Omdat wij reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting zijn, houden wij de tarieven voor onze cursussen laag. De kosten voor een reanimatiecursus worden door verschillende ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Vraag hiernaar bij uw ziektekostenverzekeraar!

Indien u zich heeft aangemeld voor een cursus, dient u vooraf het cursusgeld te hebben overgemaakt op onze bankrekening. U kunt alleen deelnemen aan een training als deze betaald is. Als u om welke reden dan ook niet aanwezig bent bij een afgesproken training, kunt u tegen betaling van €2,50 ter vergoeding van de door ons gemaakte kosten, deelnemen aan een volgende cursus. Wij boeken echter geen geld retour.

U ontvangt tijdens de training van ons een factuur ter declaratie bij bv. uw ziektekostenverzekeraar of werkgever.