Reanimatieonderwijs Noordwest-Fryslân

Opfris- en vervolgtraining basale reanimatie


Tijdens de opfris- en vervolgtraining wordt het geleerde van de basale training weer opgefrist. Op die manier wordt reanimeren voor u gewoon en zult u nog gemakkelijker hulp verlenen als het nodig is. We werken hier met scenariotraining.

Het is voor u zelf handig dat u vooraf, het bij de beginnerscursus ontvangen lesboek weer even heeft bestudeerd. Mocht u dit lesboek niet meer kunnen vinden of in het bezit hebben, dan kunt u van ons een nieuw boekje ontvangen tegen betaling van €6,50. Indien u bij een andere NRR-gecertificeerde instantie de beginnerscursus heeft gevolgd en daar geen lesboek heeft ontvangen, dan kunt u ook bij ons een opfris- en vervolgtraining volgen. U ontvangt dan éénmalig het lesboek gratis tijdens de cursus.

Waarom een opfris- en vervolgcursus?

  • reanimeren wordt voor u "gewoon"
  • opfrissen van de theorie en vooral de praktijk
  • de geldigheid van uw diploma blijft behouden
  • uw registratie bij HartslagNu blijft bestaan

De diploma’s zijn niet meer zoals voorheen, twee jaar geldig, maar bewaren hun geldigheid, mits er ieder jaar een opfris- en vervolgtraining wordt gevolgd. Na één jaar moet de beginnerstraining opnieuw worden gevolgd om de geldigheid van het diploma te vernieuwen. Ook alleen dan kunt u zich registreren als burgerhulpverlener bij HartslagNU.