Reanimatieonderwijs Noordwest-Fryslân

Basale reanimatie, basiscursus volgens de richtlijnen juni 2021


Deze cursus duurt maximaal 4 uren en bestaat uit een theoretisch gedeelte en een groot deel praktijk. Alles volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad. U ontvangt het lesboek “Basale reanimatie inclusief de AED” van de Nederlandse Hartstichting.

Deze cursus is niet moeilijk en kan door iedereen vanaf 14 jaar gevolgd worden. Wel is het noodzakelijk dat men een redelijke conditie heeft omdat de praktijk intensief is.

De diploma’s zijn niet meer zoals voorheen, twee jaar geldig, maar bewaren hun geldigheid, mits er ieder jaar een opfris- en vervolgtraining wordt gevolgd. Na één jaar moet de beginnerstraining opnieuw worden gevolgd om de geldigheid van het diploma te vernieuwen. Ook alleen dan kunt u zich registreren als burgerhulpverlener bij HartslagNU.

Bij de cursus basale reanimatie leert u onder andere:

  • hoe u een bewusteloos slachtoffer benadert
  • hoe u een circulatiestoornis herkent
  • hoe u borstcompressies en beademing (BLS) uitvoert
  • hoe u een automatische externe defibrillator (AED) bedient
  • hoe u met een bewusteloos slachtoofer dat ademt omgaat
  • hoe u een slachtoffer helpt dat dreigt te verstikken, waardoor een circulatiestilstand kan ontstaan
  • hoe u reanimeert volgens de Covid-19 richtlijn