Reanimatieonderwijs Noordwest-Fryslân

Cursus reanimeren (Basic Life Support) en AED-bediening


Deze cursus duurt maximaal 4 uren en bestaat uit een theoretisch gedeelte en een groot deel praktijk. Alles volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad. U ontvangt het lesboek “Basale reanimatie inclusief de AED” van de Nederlandse Hartstichting.

Deze cursus is niet moeilijk en kan door iedereen vanaf 14 jaar gevolgd worden. Wel is het noodzakelijk dat men een redelijke conditie heeft omdat de praktijk intensief is.

Bij de cursus BLS+AED leert u onder andere:

  • hoe u een bewusteloos slachtoffer benadert
  • hoe u een circulatiestoornis herkent
  • hoe u borstcompressies en beademing (BLS) uitvoert
  • hoe u een automatische externe defibrillator (AED) bedient
  • hoe u een bewusteloos slachtoffer dat ademt in stabiele zijligging plaatst
  • hoe u een slachtoffer helpt dat dreigt te verstikken, waardoor een circulatiestilstand kan ontstaan