Reanimatieonderwijs Noordwest-Fryslân

Cursus reanimeren baby’s en kinderen (Pediatric Basic Life Support)


Deze cursus is geschikt voor ouders van jonge kinderen en baby's, gastouders, personeel kinderopvang en kinderdagverblijven, leerkrachten basisonderwijs, overblijfkrachten, begeleiders van kinderen en iedere andere belangstellende. Wel is het nodig dat men eerst de basiscursus basale reanimatie heeft gevolgd.

De PBLS-cursus duurt maximaal 3 uren en bestaat uit een theoretisch gedeelte en een groot deel praktijk. Er wordt gebruik gemaakt van het lesboek 'Basale reanimatie bij kinderen' en les gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Bij de cursus PBLS leert u onder andere:

  • hoe te handelen als een baby of kind ademhalings- en/of circulatieproblemen krijgt door bv. verslikking, verstikking of verdrinking.
  • hoe u een baby of kind reanimeert
  • hoe u in dit geval alarmeert
  • hoe u een baby/kind reanimeert volgens de Covid-19 richtlijn