Reanimatieonderwijs Noordwest-Fryslân

Reanimatieonderwijs Noordwest-Fryslân


Wat is een circulatiestilstand?

In de volksmond wordt gesproken over een hartstilstand, hetgeen niet helemaal juist is. Beter is te spreken van een circulatiestilstand. Hierbij fibrilleert het hart en is niet meer in staat de circulatie van het bloed door het lichaam gaande te houden. Het hart “flubbert” als het ware en pompt niet meer zoals het behoort te doen. De bloedcirculatie in het lichaam staat stil.

Gevolg hiervan is dat er ook geen zuurstof en belangrijke voedingsstoffen meer door het lichaam worden vervoerd en dat o.a. de hersenen geen zuurstof meer krijgen. Dit heeft weer tot gevolg dat een slachtoffer binnen enkele seconden bewusteloos raakt, niet meer ademt. 4-6 minuten hierna raken de hersenen al onherstelbaar beschadigd en daarna ook andere organen in het lichaam.

Overlevingskans bij een circulatiestoornis

Een slachtoffer heeft alleen kans een circulatiestilstand te overleven als één of meerdere omstanders snel de toestand herkennen, professionele hulp inschakelen, beginnen met reanimeren en met een AED (Automatische Externe Defibrillator) snel kunnen defibrilleren. Zonder deze snelle hulp zal een slachtoffer overlijden!

Daarom is het juist zo belangrijk dat zoveel mogelijk mensen leren reanimeren en leren hoe zij een AED moeten bedienen. Het is niet moeilijk en iedereen kan het leren! Hoe meer mensen leren reanimeren en defibrilleren, des te groter is de kans voor een slachtoffer dat er snel hulp wordt verleend.